UUinActie
Kritische medezeggenschapspartij Universiteit Utrecht

Universiteitsraad 2020-2021

Momenteel zit UUinActie met vier zetels in de universiteitsraad: drie zetels voor de studentengeleding en één zetel voor de personeelsgeleding. Lees hieronder over Stephan, Loes, Freek en Annelien, die namens UUinActie in de universiteitsraad zitten.

Studentengeleding


Stephan Verhulst   I   s.j.a.verhulst[at]uu.nl

Stephan studeert Rechtsgeleerdheid aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Stephan is medeoprichter van UUinActie. Als studentlid van de universiteitsraad is hij lid en commissievoorzitter van de commissie Financiën, Personeel en ICT (FPI). Hij zal dit jaar veel tijd stoppen in het aanpassen van het verdeelmodel, een model dat bepaalt hoe de faculteiten worden gefinancierd. Ook wil hij een discussie aanzwengelen of er niet op een andere wijze kan worden beoordeeld dan met cijfers.Loes van der Woerdt   |   l.f.vanderwoerdt[at]uu.nl

Loes studeert Sociale Geografie en Planologie aan de faculteit Geowetenschappen. Ze is als studentlid van de universiteitsraad lid van de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO) en heeft de portefeuille Diversiteit (en inclusiviteit). Daarnaast is Loes contactpersoon van het Landelijk Overleg Fracties (LOF), de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) en de faculteitsraad Geowetenschappen. Loes wil het contact met andere universiteiten versterken en het diversiteitsbeleid onder de loep nemen en aanpassen waar dat moet.Freek Geerligs     f.h.d.geerligs[at]uu.nl

Freek studeert Mathematical Sciences aan de faculteit Bètawetenschappen. Hij heeft als studentlid van de universiteitsraad de gedeelde portefeuille Onderwijs en is lid van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS). Freek wil zich dit jaar focussen op decentralisatie in het beleid van de universiteit. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat de medezeggenschap meer betrokken is bij crisismanagement; daarom hoopt hij een zinnige invulling te kunnen geven aan de portefeuille Crisismanagement.Personeelsgeleding


Annelien de Dijn    |  a.m.r.dedijn[at]uu.nl

Annelien is hoogleraar Politieke Moderne Geschiedenis. Ze zit als personeelslid namens UUInActie in de universiteitsraad. Ze zich wil inzetten voor betere werkomstandigheden en meer autonomie voor alle docenten en medewerkers van onze universiteit, of ze nu vastbenoemd zijn of niet. Alleen op die manier kan de hoge onderwijskwaliteit die de Universiteit Utrecht nu biedt, blijven garanderen.


Universiteitsraad 2019-2020


Ashley van Driel   |   StudentlidAnnelien de Dijn   |   Personeelslid

 

 

 

E-mailen
Instagram
LinkedIn