UUinActie
Kritische medezeggenschapspartij Universiteit Utrecht

Standpunten

 Hieronder vind je 14 kernpunten van onze partij. In ons partijprogramma lichten we ze verder toe en gaan we ook in op andere thema's.

1. Student én docent: Krachtige samenwerking is nodig op verreweg de meeste thema's
2. Focus op grote thema's: Wij besteden onze tijd aan een paar grote thema's en laten de gratis koffie over aan overige partijen
3. Kritische houding: Met trots zijn wij een activistische partij die geen genoegen neemt met een ontwijkend antwoord
4. McDonalds: Wij verkiezen kwaliteit boven massaproductie; de universiteit is geen diplomafabriek maar een waardengemeenschap
5. Democratie: Het College van Bestuur en de leidinggevenden moeten democratische legitimatie hebben
6. Vertrouwen: Vertrouwen moet hiërarchie elimineren; hiërarchie veroorzaakt bureaucratie en grensoverschrijdend gedrag
7. Werkdruk: Voornamelijk docenten ervaren een hele hoge werkdruk; er moeten meer docenten worden aangenomen
8. Kleinschalig en persoonlijk onderwijs: Maximaal 20 studenten per werkgroep en 'cijfers' onder de loep nemen
9. Diversiteit en inclusiviteit: Wij maken ons hard voor een daadwerkelijk diverse en sociaal veilige universiteit
10. Coronavergoeding: Minder (goed) onderwijs maakt dat studenten recht hebben op 50% vergoeding van hun collegegeld
11. Financiering: De manier waarop de faculteiten worden gefinancierd is oneerlijk en bevat veel perverse prikkels
12. Internationalisering: Internationals verdienen een volwaardige plek op de universiteit; zij hebben recht op een gratis taalcursus
13. Studentenwelzijn: De focus moet gericht zijn op het welzijn van de individu; maak zorgen bespreken laagdrempelig
14. Klimaatneutraal: De universiteit moet in 2025 klimaatneutraal zijn


Wil je meer informatie of heb je een aanvulling? Neem contact met ons op!

Ons partijprogramma is hier te vinden.

Onze partij onderschrijft ook het pamflet "40 stellingen over de wetenschap", hier te vinden.


E-mailen
Instagram
LinkedIn