Standpunten

 

Het partijprogramma voor academisch jaar 2020-2021 vind je hier. Indien dit bestand te groot is, is hier een kleinere versie. 

Hieronder vind je 14 kernpunten van onze partij. In ons partijprogramma lichten we ze verder toe en gaan we ook in op andere thema's.
   Student én docent: krachtige samenwerking is nodig op verreweg de meeste thema's
   Focus op grote thema's: wij besteden onze tijd aan een paar grote thema's en laten de gratis koffie over aan overige partijen
   Kritische houding: met trots zijn wij een activistische partij die geen genoegen neemt met een ontwijkend antwoord
   McDonalds: wij verkiezen kwaliteit boven massaproductie; de universiteit is geen diplomafabriek maar een waardengemeenschap
   Democratie: Het College van Bestuur en de leidinggevenden moeten democratische legitimatie hebben
   Vertrouwen: vertrouwen moet hiërarchie elimineren; hiërarchie veroorzaakt bureaucratie en grensoverschrijdend gedrag
   Werkdruk: voornamelijk docenten ervaren een hele hoge werkdruk; er moeten meer docenten worden aangenomen
   Kleinschalig en persoonlijk onderwijs: maximaal 20 studenten per werkgroep en 'cijfers' onder de loep nemen
   Diversiteit en inclusiviteit: wij maken ons hard voor een daadwerkelijk diverse en sociaal veilige universiteit
   Corona-vergoeding: minder (goed) onderwijs maakt dat studenten recht hebben op 50% vergoeding van hun collegegeld
   Financiering: de manier waarop de faculteiten worden gefinancierd is oneerlijk en bevat veel perverse prikkels
   Internationalisering: internationals verdienen een volwaardige plek op de universiteit; zij hebben recht op een gratis taalcursus
   Studentenwelzijn: de focus moet gericht zijn op het welzijn van de individu; maak zorgen bespreken laagdrempelig
   Klimaatneutraal: de universiteit moet in 2025 klimaatneutraal zijn

Wil je meer informatie of heb je een aanvulling? Neem contact met ons op!
Ons programma voor vorig jaar is hier te vinden.