De UU is geen McDonalds!
Wij willen een universiteit die kwaliteit boven kwantiteit plaatst. 

Medezeggenschap in Utrecht


De medezeggenschap bij de Universiteit Utrecht heeft inspraak op verschillende niveaus: bij opleidingen, bij faculteiten en bij het overkoepelende medezeggenschapsorgaan, de universiteitsraad. Deze raad controleert en adviseert het College van Bestuur. De vergaderingen van de universiteitsraad zijn openbaar, je kunt dus een vergadering bijwonen.

In de figuur hieronder wordt de universiteitsraad geïllustreerd. De raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee griffiers. Deze leden dragen zorg voor het hele proces rondom de universiteitsraad en diens vergaderingen. Zij zijn het algemene aanspreekpunt van en over de raad.

Aan de andere kant van de tafel zit het College van Bestuur, afgekort CvB. Het CvB bestaat uit 3 leden, die de hoogste vorm van bestuur zijn van de universiteit. De voorzitter van het CvB is Anton Pijpers, de rector magnificus is Henk Kummeling en de vicevoorzitter is Annetje Ottow. Elk lid heeft eigen verantwoordelijkheden in hun portefeuille. De rector magnificus heeft bijvoorbeeld ‘onderwijs en onderzoek’ in zijn portefeuille. 

De universiteitsraad bestaat verder nog uit 2 gedeelten. De personeelsgeleding en de studentgeleding. Deze zijn heel belangrijk, omdat zij hun eigen groep vertegenwoordigen. Ze moeten de belangen behartigen van collega's en medestudenten. 

De personeelsgeleding en studentgeleding bestaan beide uit 12 zetels. Het personeel kan elke twee jaar kiezen wie er namens hen in de universiteitsraad komt, door te stemmen tijdens de verkiezingen. Ook voor de zetels van de studentgeleding zijn er verkiezingen. Elk jaar, zo ook aanstaande 20-22 mei, kun je stemmen op je favoriete student van je favoriete partij.

UUinActie vindt het belangrijk dat de studentgeleding en de personeelsgeleding beter gaan samenwerken. De belangen van studenten en personeel komt vaak in de basis overeen. Daarom hebben wij een nieuwe partij opgericht, voor studenten én personeel.

Leer meer over onze standpunten in ons partijprogramma. Ook benieuwd op wie je kunt stemmen? Onze kandidaten voor de personeelsgeleding en de studentgeleding kun je hier vinden.