Kandidaten

UUinActie is een medezeggenschapspartij met studenten en medewerkers. De mensen achter deze partij hebben passie voor onderwijs en onderzoek. Wij zien allemaal dat de huidige gang van zaken binnen de universiteit niet klopt: onderwijs en onderzoek lijden onder werkdruk en onderbezetting.

Deze kandidaten zijn verkiesbaar voor de universiteitsraadsverkiezingen die plaatsvinden van 2 tot 4 juni.


#1 Stephan Verhulst

REBO

Ik neem je even mee in mijn onderwijs. Op maandag twee hoorcolleges en dinsdag en donderdag één werkgroep met 28 studenten, waarvan het eerste gedeelte wordt besteed aan een absentielijst. Vrijdagmiddag ontvang ik de uitslag van een tentamen: een 6,4. Een vraag stellen over de beoordeling kan uitsluitend aan een docent op specifieke dagen per mail. Ik doe het toch maar, want een 7 staat beter. Dát is geen onderwijs! Ik zit potdikkie niet op de kleuterschool!
Zo wil ik het zien: maandag twee hoorcolleges die worden opgenomen. Dinsdag heb ik een werkgroep. Van tevoren kon ik kiezen tussen een digitale werkgroep en een fysieke werkgroep, maar in ieder geval die middag óók een verdiepend fysieke werkgroep. Laatstgenoemde werkgroep is die dag een discussie met een ervaringsdeskundige uit de praktijk. Donderdag dezelfde opzet als dinsdag. Het tentamen wat ik vrijdagmiddag terug krijg bevat geen cijfer, maar een 'credit', waarmee duidelijk is dat ik het vak voldoende beheers. Ik krijg ook een e-mail van mijn docent waarin ze tijden aangeeft waarin ik bij haar langs kan komen om mijn tentamen te bespreken. Mijn stress van voorheen is nagenoeg weg en ik ben zelf gemotiveerd om het meeste uit mijn studie te halen. Controle heeft plaats gemaakt voor vertrouwen.
Utopia? Zeker niet. Om dit en meer te realiseren is een kritische en activistische medezeggenschap nodig. Dit doen we samen met onze docenten, want ook zij willen geen agent spelen.
Ik ben Stephan Verhulst en ik zal me iedere dag inzetten voor écht onderwijs#2 Loes van der Woerdt

Geowetenschappen


Ik ben Loes en studeer sociale geografie en planologie. Met een idealistische blik op de wereld zie ik dat er nog veel te verbeteren is aan de universiteit. Aangezien ik nog wel even aan de universiteit zal studeren is duurzaamheid een belangrijk onderwerp voor mij. Niet alleen duurzaamheid in de omgang met de aarde en haar klimaat, maar ook duurzaamheid van het onderwijssysteem.  Ik geloof dat het onderwijs op onze universiteit studenten niet het gepaste scholing biedt die haar studenten mogen verwachten. Niet elke student is hetzelfde en daar zou het onderwijssysteem op moeten worden aangepast. Vakwerk is tenslotte maatwerk, dat moet de Universiteit Utrecht ook inzien.

 


#3 Freek Geerligs

Bètawetenschappen

Hoi, mijn naam is Freek. De afgelopen jaren heb ik een bachelor wiskunde en natuurkunde gedaan en nu ben ik begonnen aan een master wiskunde. Bij wiskunde zat ik in de onderwijscommissie en ik was deel van een orgaan dat studenten actief probeerde te betrekken bij beslissingen van de universiteit. Ik heb veel geleerd van het luisteren naar en vertegenwoordigen van meningen van andere studenten. 

Ik vind het belangrijk dat studenten en docenten zelf meer inspraak krijgen bij beslissingen en regels. De universiteit heeft veel centraal beleid dat lokaal slecht uitpakt voor bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs. Ik wil me daarom komend jaar inzetten om de macht in de Universiteit Utrecht te decentraliseren.


#4 Freija de Hair

Geesteswetenschappen

Ik ben Freija, 19 jaar en een eerstejaarsstudent Liberal Arts and Sciences. Ik zet me in voor inclusiviteit en diversiteit op de UU. Ik vind het enorm belangrijk dat de universiteit gelijke kansen biedt aan iedereen en iedereen zich er welkom voelt. Daarnaast wil ik dat er meer oog komt voor het welzijn van studenten, zodat het niet alleen draait om prestaties, maar er ook aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling en de levenskwaliteit van de student. Ik wil me hard maken voor dat er niet alleen meer aandacht komt voor deze onderwerpen, maar dat er ook meer middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om te werken aan veranderingen van de omstandigheden waar nodig.

 


#5 Antoon van Beek

Sociale Wetenschappen

Mijn naam is Antoon van Beek. In september 2016 ben ik op de Universiteit Utrecht begonnen aan mijn bachelor Sociologie en dit jaar vervul ik de functie van studentassessor aan de faculteit sociale wetenschappen.

Het is algemeen bekend dat onze generatie relatief veel stress ervaart. Nu is stress op zich heel normaal, maar het wordt echt een probleem wanneer dit structureel wordt. Veel studenten die juist iets extracurriculair doen, zoals een bestuursjaar of een jaar in de medezeggenschap, hebben vaker last van dit probleem.

Tijdens mijn jaar als assessor heb ik gemerkt dat voor dit probleem nog maar weinig aandacht is, voor zover dit eigenlijk wel echt bekend is. Voor veel studenten in deze positie is vaak maar weinig begrip, terwijl ze ontzettend belangrijk werk doen voor de universiteit. Naar mijn mening zouden studenten die zich inzetten voor onze universiteit meer waardering moeten krijgen en beter ondersteund moeten worden.


#6 Noor Shawkat

Geneeskunde


Hoi! Ik ben 20 jaar en zit in het tweede jaar van de bachelor Geneeskunde. Ik maak, net als vele anderen, vaak lange dagen op de universiteit, waarvan het grootste deel in het studielandschap. Ik denk dat er daar veel te verbeteren valt. Zo zijn er onvoldoende ruimtes om te overleggen, waardoor dit vaak in stilteruimtes gebeurt, waar het vervolgens zelden werkelijk stil is. Ook is het vaak te druk, waardoor studenten simpelweg geen rumte hebben om te studeren. Ik zou ook graag zien dat hoorcolleges bij grote studies zoals de mijne in kleinere groepen worden gegeven. Met 300 studenten in een collegezaal is er nauwelijks interactie tussen de studenten en de docent. Het is ook moeilijker om je te concentreren omdat het rumoeriger is.

Daarnaast wil ik me inzetten voor een inclusievere universiteit, zo zie ik bijvoorbeeld de gebedsruimtes die nu alleen op de uithof beschikbaar zijn graag ook in het centrum verschijnen.


#7 Femke Boon

Diergeneeskunde

Ik ben Femke Boon en ik studeer diergeneeskunde. Voor mij zijn faciliteiten voor studenten die begeleiding of studiehulp nodig hebben en inclusiviteit belangrijke onderwerpen.


#8 Sam Hofman

University College Utrecht

Hi! I am Sam Hofman and I study a wide array of things in UCU (mainly focusing on Law and Politics). In 2019 I moved, from China, back to the Netherlands and chose to study at UCU. Since I have studied here, I have met so many new friends, learnt so much, and experienced different things. What I have seen being an issue is how separate UCU is from the UU. This is why, an important stance for me would be bringing UCU and the university closer, allowing us to take part in discussions that may affect our academic and social lives. I feel like the discussions would bring in the points of diversity, academic wellbeing, and housing. Discussions regarding these points will be beneficial to both the university and UCU, however, it will be important for us to be part of these discussions.


#9 Marte Vroom

Geowetenschappen

Ik heb me aangesloten bij UUinActie omdat een kritisch geluid in de medezeggenschap van groot belang is. In de Faculteitsraad Geowetenschappen heb ik geleerd dat transparantie belangrijk is en spreek ik me uit tegen geheime commissies. Ook ziet UUinActie in dat je uitspreken voor bepaalde zaken niet genoeg is en dat je in actie moet komen. Veel medezeggenschappers laten zich bang maken door het bestuur, terwijl het bestuur juist gebaat is bij een kritisch geluid. Het is leuk dat je voor internationalisering bent, maar daarbij is het belangrijk om voor de rechten van internationale studenten op te komen. Daarnaast is UUinActie de enige partij die zich inzet voor democratie en het houden van verkiezingen; iets wat in mijn ogen als een vanzelfsprekendheid zou moeten worden gezien.


#10 Mouad Ahdi

Geesteswetenschappen#11 Anouk Rademaker

Sociale Wetenschappen

Hoi! Mijn naam is Anouk, ik ben 4e jaars ASW studente en ik zit momenteel in de Faculteitsraad van FSW. Het afgelopen jaar heb ik een bestuursjaar gedaan bij mijn studievereniging en daar liep ik tegen veel dingen aan die in mijn ogen beter geregeld kunnen worden voor de studentbestuurders. Ik wil me daarom onder andere focussen op het welzijn van studentbestuurders en de uitdagingen waar zij voor komen te staan.

 


#12 Brechje Muntz

Geesteswetenschappen

Hoi ik ben Brechje Muntz, ik ben derdejaars Liberal Arts and Sciences student met als hoofdrichting onderwijswetenschappen en bestuur en organisatie wetenschappen. Ik vind het onderwijs een belangrijk recht en de medezeggenschap is hier naar mijn idee een belangrijk onderdeel van. Ik heb in collegejaar 2018-2019 een bestuursjaar gedaan bij VIDIUS studentenunie waarbij ik me onder andere heb ingezet voor het studenten welzijn in Utrecht, dit jaar zit ik in de welzijnscommissie van de studievereniging Atlas en aankomend jaar zou ik me dan ook graag weer willen inzetten voor het studenten welzijn aan de Universiteit Utrecht. Ik ben namelijk van mening dat de Universiteit de verantwoordelijkheid heeft om zich in te zetten voor het welzijn van haar studenten en medewerkers.


#13 Bas Mekel
Bètawetenschappen

Ik ben 5e jaars student aan de Universiteit Utrecht en heb ervaring opgedaan met medezeggenschap binnen het departement Biologie. Ik zet me graag in om de UU duurzamer en diervriendelijk te maken. Als universiteit zouden we voorop moeten lopen en radicale maatregelen niet moeten schuwen. Belangrijke zaken waar je aan kan denken zijn bijvoorbeeld: het overschakelen naar een duurzame bank, pensioenfonds en energieleverancier en ophouden met het verkopen voor dierlijke producten in universiteitsgebouwen


#14 Ahmed Alkashaf

Geneeskunde

 


Ik ben Ahmed. 22 jaar en zit in het 2e jaar van SUMMA (de 4 jarige masteropleiding tot arts-onderzoeker) en heb hiervoor Biomedische wetenschappen gestudeerd. Het afgelopen jaar heb ik in de studentenraad van de faculteit geneeskunde gezeten waarbij ik me met name heb gefocust op studentenwelzijn. 


#15 Sifra Meijers

REBO / Geesteswetenschappen

Hallo! Ik ben Sifra, nu nog 17 jaar oud, en op dit moment studeer ik PPE (filosofie, politicologie en economie), waarnaast ik volgend jaar ook sociologie wil gaan doen. Naast mijn interesse in deze serieuze zaken en het debatteren hierover, geniet ik van de gezellige kanten van het studentenleven, onder andere bij vereniging ViaKunst. Dit combineer ik met het zijn van escaperoom-host, en af en toe wat sportieve activiteiten. Voor mij is de kwaliteit van het onderwijs, in combinatie met de tevredenheid en het welzijn van de studenten, een cruciaal onderwerp. De kwaliteit van de lessen die gegeven worden moet niet alleen voldoen aan het collegegeld wat hiervoor betaald is, maar studenten moeten deze lessen ook kunnen volgen zonder enorme druk te ervaren en al hun vrije tijd kwijt te zijn. 


#16 Casey Disco

Sociale Wetenschappen


Mijn naam is Casey Disco. Ik ben 21 jaar oud en derdejaars Algemene Sociale Wetenschappen. Momenteel ben ik landelijk bestuurslid Organisatie & Leden van DWARS GroenLinkse Jongeren. Ik vind het belangrijk dat onderwijsinstellingen inclusief zijn. Ook de Universiteit Utrecht heeft hier nog veel stappen in te maken. Zo zitten er in de top van de Universiteit Utrecht voornamelijk witte mannen en wordt er te weinig gedaan om te diversiteit te garanderen. UUinActie wil hier verandering in brengen. Daarom steun ik UUinActie


#17 Misha van Schendel

Geowetenschappen


Ik ben Misha, derdejaars Sociale Geografie student. Op dit moment is de universiteit een soort diplomafabriek waar studenten zo snel mogelijk hun papiertje moeten krijgen, omdat dat het goedkoopst is. Ik heb het gevoel dat ik op de universiteit maar één van de vele studenten ben en dat er weinig interactie mogelijk is tussen student en docent. Ik zou graag persoonlijker en kritischer onderwijs willen krijgen. Onderwijs waar er echt de mogelijkheid is tot discussie met je medestudenten en docenten. 

Daarnaast vind ik dat de universiteit een voorbeeldfunctie heeft  in de maatschappij, zij moet zich inzetten voor o.a. duurzaamheid, door bijvoorbeeld alleen samenwerkingen aan te gaan met bedrijven die zich inzetten om duurzamer te worden. 


#18 Floris Boudens

Bètawetenschappen

Floris Boudens studeert History and Philosophy of Science. Hij zet zich hard in voor UUinActie. Deze partij is naar zijn inzicht dé partij die naar integriteit, democratie en rechtvaardigheid zal leiden. Als oud-raadslid kruiste hij al eens de degens met het universiteitsbestuur. Hij stoorde zich aan de recordhoogte van bestuurlijke  reiskosten. Intern kreeg hij nul op het rekest. Uiteindelijk bracht hij het nieuws zelf naar buiten. Mede dankzij deze stunt ontving hij vorig jaar de prijs ‘medezeggenschapper van het jaar’. Lees hier zijn verhaal: "In samenwerking met politiek, pers en andere bondgenoten kan je een misstand de wereld uit helpen." 👇🏻👇🏻 https://www.stichtinglobbylokaal.nl/floris-boudens#19 Fabiënne Wachters

Sociale Wetenschappen

Hoi! Ik ben Fabiënne Wachters, 21 jaar oud en derdejaars psychologiestudente. Afgelopen jaar was ik studentlid van het managementteam van mijn opleiding en daarnaast geef ik bijles en ben ik turntrainster.

Het belangrijkste thema waar ik me voor zou willen inzetten in de universiteitsraad is studentenwelzijn. Hiernaast zou ik me graag inzetten voor meer samenwerking tussen studenten en medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ik ben erg gemotiveerd om mijn enthousiasme over onderwijs en het beleid daarvan, mijn nieuwsgierigheid en mijn kritische blik in te kunnen zetten met het representeren van alle studenten in de nieuwe universiteitsraad.#20 Nina Rutten

Bètawetenschappen

Hoi ik ben Nina, masterstudent wiskunde en medeoprichter van UUinActie. Vorig jaar heb ik in de Factulteitsraad gezeten bij Bèta en was ik voorzitter van het Wiskunde Overleg.

Wat ik wil veranderen is de manier waarop het geld verdeeld wordt over de faculteiten en departementen. Nu is dat afhankelijk van kwantitatieve opbrengsten zoals de hoeveelheid diploma's en publicaties. Deze focus op rendement veroorzaakt een oneigenlijke competitie tussen faculteiten en departementen. Ik zou liever zien dat eerst gekeken wordt hoeveel geld nodig is om onderwijs en onderzoek te faciliteren, op een menselijke manier. Daarna kan er pas geld naar extra projecten. Momenteel gaat dit gek genoeg andersom.

Daarnaast zet ik me in voor: meer overlaten aan opleidingen en departementen in plaats van centraal beslissen, voor meer maatwerk; een diverse, inclusieve universiteit; transparant en democratisch besturen; minder managementlagen; duurzame partners (niet Shell); een vruchtbare studie- en werkomgeving waar ruimte is voor creativiteit.


#21 Sjors Nab

Geesteswetenschappen

Als derdejaars bachelorstudent geschiedenis en kunstgeschiedenis sta ik midden in de geesteswetenschappen. Dit jaar ben ik penningmeester van de UHSK, de studievereniging voor geschiedenisstudenten, waar ik me onder andere inzet voor meer aandacht voor studentenwelzijn. De universiteit is op weg maar kan hier nog veel vooruitgang boeken.

 


#22 Femke Smit

Bètawetenschappen

Ik vind het erg belangrijk dat de universiteit weer een plek is die mensen omhoog helpt, in plaats van dat ze er onderdoor aan gaan. Dit gaat zowel over verbetert studentenwelzijn als verminderde werkdruk onder docenten.#23 Mees Roelofs

Geesteswetenschappen

Ik ben Mees Roelofs en ik zit in het vierde jaar van mijn bachelor Engelse Taal en Cultuur. Hiernaast heb ik ook het Humanities Honours Programme gedaan en heb ik in het bestuur van SV Eureka gezeten. Sinds de onderwijsacties en -stakingen van 2018 en 2019 ben ik altijd enthousiast geweest over wat UUinActie doet voor de universiteit. Het is goed dat er een partij is die zich duidelijk inzet tegen de onderwijsbezuinigingen, daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er vanuit UUinActie veel aandacht is voor de lagere bestuurslagen. Ik steun UUinActie in het verlagen van de werkdruk onder docenten en studenten, iets wat alleen maar lijkt toe te nemen. Hopelijk kunnen wij in 2020-2021 hier nog meer aan gaan verbeteren!#24 Daniëlle van der Sluis

Sociale Wetenschappen


Hoi! Ik ben Daniëlle, 21 jaar oud en vierdejaars psychologiestudent. Momenteel zit ik in de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen, waar ik me voornamelijk bezig houd met studentenwelzijn. Dit is dan ook direct het topic waarvan ik vind dat er binnen de Universiteit Utrecht nog veel vooruitgang te boeken is en daar zou ik me met mijn enthousiasme en kritische blik graag voor inzetten#25 Maud Groenewoud

Geesteswetenschappen#26 David Vandezande

Sociale Wetenschappen

Na een HBO studie te hebben gedaan en drie jaar werkervaring op te hebben gedaan als sociaal werker ben ik vorig jaar aan de universiteit Utrecht gaan studeren. Ik vind het belangrijk dat de onderwijskwaliteit wordt verbeterd en studenten beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Uit ervaring weet ik dat je studie de basis is, maar dat goede werkervaringen opdoen d.m.v. stages en projecten net zo waardevol is. Ik ben dan ook een voorstander van het leggen van meer connecties tussen het bedrijfsleven, overheid en semioverheid en de universiteit zodat er meer hoogwaardige stageplekken beschikbaar komen.  Aan de andere kant kan er ook nog veel gewonnen worden in de kwaliteit van het onderwijs door goed voor onze docenten te zorgen. Er zijn veel gepassioneerde docenten je een heel college gebiologeerd kunnen laten luisteren, maar er zijn ook docenten die weinig passie hebben voor het lesgeven maar dit toch moeten doen. Er zijn docenten die verplicht les moeten geven die eigenlijk onderzoek willen doen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er docenten die graag les geven, maar geen behoefte hebben aan de publicatiedruk. En voor alle docenten geldt dat ze geen vaste aanstellingen meer krijgen. Werkgevers weten dat  werknemers behoefte hebben aan stabiliteit en een beloning voor de geleverde inspanningen. Hierdoor functioneren ze beter en hebben meer plezier hebben in het werk. Dit systeem komt docenten, studenten en de universiteit op zich niet ten goede!  Ik zou graag zien dat hier verandering in komt zodat we kwalitatief goed onderwijs krijgen dat ons voorbereid op de toekomst door zowel goed onderwijs als een koppeling met de praktijk.#27 Hanna Cornelisse

Geowetenschappen


Mijn naam is Hanna Cornelisse en ik studeer Sociale Geografie en Planologie. Ik vind het belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek te waarborgen, zonder dat dit ten koste gaat van de passie en het enthousiasme van studenten en medewerkers. Wij kunnen door een kritische en transparante medezeggenschap de universiteit helpen om te handelen naar waar het voor staat! Ook streef ik naar een duurzame en inclusieve univers
iteit#28 Lotte Löhr

Geowetenschappen

Hoi! Ik ben Lotte (22 jaar) en inmiddels al weer derdejaars student Sociale geografie & planologie. Ik ben me bewust van hoe bevoorrecht we zijn om op zo’n goede universiteit te kunnen studeren, maar dat neemt niet weg dat er aantal zaken zijn die in mijn ogen echt anders kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat transparantie nodig is om dingen te veranderen en daarnaast vind ik thema’s zoals diversiteit en inclusiviteit erg belangrijk. #29 Camilla Kuijper

Geesteswetenschappen#30 Ashley van Driel

Geesteswetenschappen