UUinActie
Kritische medezeggenschapspartij Universiteit Utrecht

Bestuur UUinActie

Voorzitter
Femke Smit

Femke is de voorzitter van UUinActie. Ze is druk met het plannen en leiden van vergaderingen, goed contact onderhouden met alle leden en overzicht houden over alles wat er speelt en nog moet gebeuren. Ze is vierdejaarsstudent biologie en rondt dit jaar haar bachelor af. Femke vindt het belangrijk om het gedachtegoed van WOinActie levend te houden binnen de universiteit en zich in te zetten voor minder werkdruk en meer zekerheid voor docenten en studenten.Secretaris
Misha van Schendel

Misha van Schendel is de secretaris van UUinActie. Ze is derdejaarsstudent Sociale Geografie en Planologie. Twee jaar geleden is ze actief geworden bij WOinActie, waar ze zich hard maken tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Vorig jaar was ze betrokken bij de oprichting van UUinActie om ook binnen de universiteit grote misstanden aan te pakken. Ze vindt het belangrijk om na te denken over hoe de universiteit een kritische instelling blijft, die kritische burgers opleidt en daarnaast goed zorgt voor haar personeel en studenten. Dit zijn punten die in deze maatschappij onder druk staan.


Penningmeester
Nina Rutten

Nina doet de master wiskunde. Vorig jaar heeft ze in de faculteitsraad gezeten bij Bètawetenschappen en ze werd ook actief bij WOinActie. Wat ze het liefst zou willen veranderen is het perverse systeem waarmee het geld verdeeld wordt. Nu wordt iedereen tegen elkaar uitgespeeld in een wedstrijd waarin het gaat om de hoeveelheid papers en diploma’s. Dit gaat ten koste van creativiteit en passie voor onderzoek en onderwijs. Het bestuur is hier verantwoordelijk voor en gek genoeg stemt de universiteitsraad hier tot nu toe mee in. Binnen UUinActie denkt ze het liefst mee over de strategie binnen de medezeggenschap en als bestuurslid declareert zij de bonnetjes.


Promotie en Communicatie
Marte Vroom

Marte is bestuurslid Promotie & Communicatie. Binnen het bestuur houdt zij zich bezig met campagne, communicatie, het opzetten van acties en social media. Ze studeert Sociale Geografie en Planologie. Daarnaast is ze binnen de medezeggenschap actief als voorzitter van de studentengeleding van de faculteitsraad Geowetenschappen. Ze heeft zich bij UUinActie aangesloten omdat ze vindt dat de werkdruk onder medewerkers moet afnemen en dat er meer waarde wordt toegekend aan de medezeggenschap. Marte vindt transparante medezeggenschap belangrijk en wil in actie komen voor een duurzame, inclusieve en diverse universiteit.

E-mailen
Instagram
LinkedIn