Faculteitsraad

Naast de universiteitsverkiezingen doet UUinActie ook mee aan de faculteitsraadsverkiezingen van de faculteit bètawetenschappen. Deze kandidaat is verkiesbaar voor de aankomende stemming die plaatsvindt van 2 tot 4 juni.

 


#1 Max Chen
Bètawetenschappen


Hoi, ik ben Max Chen eerstejaars wis- en natuurkunde student en ik stel me verkiesbaar voor een zetel in Faculteitsraad Beta namens UUinActie.

Ik zou graag zien dat er in het algemeen meer maatwerk wordt geleverd aangepast op studie en vakgebied als het gaat om regelgeving. Nu wordt vrij veel van bovenaf bepaald terwijl sommige studies daar last van hebben. (Bijvoorbeeld het idee om het verboden te maken om dingen op papier in te leveren.)

Het is ook best gek dat we een opleidingscommissie (OC) hebben die dezelfde onderwijs en examen regelingen voor alle bachelor studies van de faculteit moet bepalen. Het zou logischer zijn als er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen de verschillende vakgebieden (wel en niet labwerk bijvoorbeeld). Zo hebben de meeste studies op andere faculteiten een eigen OC. Ik zou graag zien dat de OAC's de rol van de OC overnemen zodat zij het OER van hun studie bepalen. Er kan dan alsnog overlegd worden natuurlijk.

Een belangrijk punt van UUinActie wat ik graag wil onderstrepen is dat het perverse systeem waarmee het geld nu verdeeld wordt anders moet. Het geld wordt verdeeld op basis van quantitatieve output. Alles gaat nu om gaat om de hoeveelheid papers, afgestudeerde studenten en binnengehaalde beurzen. Deze druk op docenten stimuleert ook snel en oppervlakkig werk zowel in het onderzoek als onderwijs. Ik vind dat kwaliteit boven kwantiteit zou moeten staan. Alle departementen zouden genoeg geld moeten krijgen voor hun onderwijs en onderzoek.

Andere punten waar ik me voor inzet: studentenwelzijn, mogen herkansen, betere logischere roostering, coronamaatregelen die kwaliteit van onderwijs behouden, een diverse en inclusieve universiteit, studentassistenten moeten betaald krijgen voor huiswerk nakijken.

Ik heb een paar maanden geleden een poging gedaan om met een ironische partij, de Eerstejaars Partij, aan de universiteitsraad verkiezingen mee te doen. Ik ben toen benaderd door UUinActie om samen te werken omdat we een vergelijkbare visie hebben. Die samenwerking beviel goed en ik heb me nu aagesloten bij de partij. De korte lijntjes met mijn partijgenoten in de universiteitsraad kunnen goed van pas komen als we dingen willen veranderen voor studies aan onze faculteit die centraal vastgelegd liggen, zoals bijvoorbeeld de herkansingsregeling.


English version

Hi, I am Max Chen, this year I started as a mathematics and physics student at the uu. But I am also electable for the seat in the faculty council on behalf of UUinActie.

Most importantly, I would love to bring change in the way regulations are shaped. As of right now most of the regulations are made to far up, therefore losing sight of the specific needs and qualities of individual studies. For example, forbidding the use of paper to hand in an assignment.

To be honest with you, we need to open our eyes to how strange it is that one education committee (OC) hold all the power in deciding how all the bachelor studies should educate and test their pupils. Wouldn't it be essential that we make consider the differences between studies such as the need for special equipment e.g. laboratories? While many factories work the same way and a lot of studies might already have there own OC, I think it is essential for the future of the university that the OACs take over the role of the current OCs, simply because then every study has a dedicated group working for the best OER for them. And yes of course, they can still work together and discuss options, but it won't be mandatory.

Secondly, but not that much less important, is the simple fact that at the moment money is unfairly distributed within the faculty. It is distributed merely on their quantitative output. How many papers have you published? How many degrees have you given? How much do you produce? Instead of creating a safe nurturing environment where pupils can devour new material at their own pace, we are forcing productivity. Yet, quality should always rise above quantity. Therefore, the money should be distributed in a way that allows the departments to work on high quality education and not buckle under stress to get amount of degree or whatever.

The latter problem are my concerns, but concerns I want to shed a light on. Take for instance: the wellbeing of students; resits; better scheduling of tests and courses; corona measures that secure a high quality of education; a diverse and inclusive university; paying student-assistents for reviewing homework.

Just a couple of months ago, I tried to participate in the University Council elections a frivolous party, Eerstejaars Partij (Freshman Party). But then UUinActie offered me an alliance, since we had a comparable vision for the university. This turned into me happily joining their party. Being in touch with University Council members will certainly help in the long run when trying to change the centralised regulations at our faculty.